OsteoStrong подобрява костната минерална плътност

Здравейте, скъпи колеги! Казвам се д-р Нектария Пападопуло и съм ендокринолог от Атина, Гърция. През следващите минути бих искала да споделя с Вас нашия опит от изследването относно остеопорозата и OsteoStrong. Остеопорозата е хронично заболяване, характеризиращо се с ниска минерална плътност на костта и влошаване на нейната микроархитектура. Тя се свързва също със саркопения и други хронични заболявания, както и с висок риск от фрактури. OsteoStrоng е метод за укрепване, който е базиран на остеогенно натоварване чрез 10-минутни сесии, всяка седмица

Нашето изследване беше проведено в Университетски изследователски институт и включваше 140 жени след менопауза с остеопороза на лумбалния дял на гръбнакa. 

Тези жени бяха разделени на две групи. Първата група беше разделена на подгрупи – една със слаба медикаментозна терапия, друга без медикаменти, И двете с приложение на OsteoStrong. Втората група включваше жени, които приемаха антиостеопоротична медикаментозна терапия, но не упражняваха
физическа активност, както и жени, които не приемаха никаква медикаментозна терапия. 

Резултатите са следните:

• При първата група, където не се прилагаше медикаментозна терапия, а само Osteostrong както BMD (костна минерална плътност), така и T-score, бяха значително увеличени. 

• Във втората група от група А, в която хората приемаха антиостеопоротична медикаментозна терапия и използваха OsteoStrong, бяха отчетени значителни увеличения на BMD (костна минерална плътност) и T-score.

• Другата група, контролната група, която включваше хора с антиостеопротична медикаментозна терапия в своята първа подгрупа показа значителна ефективност на антиостеопротичната медикаментозна терапия. Това беше очаквано, и за другата подгрупа беше също очаквано да има само влошаване на костната плътност. 

OsteoStrong е нов физически метод, без използване на медикаменти срещу остеопороза. Впечатляващ метод, според мен, защото само с 10 минути, веднъж седмично използвайки различни органи и прилагайки натиск върху уязвими кости, като костите на гръбначния стълб или бедрената кост се постига подобрение. Смятам това за изключително! Трудно е да се повярва, но е видимо в последното изследване – 10 минути, веднъж седмично подобряват плътността на костите без никакви медикаменти. 

Костта е жива тъкан, не е камък. Тя има клетки, които реагират на дърпане и натиск. И OsteoStrong е метод, който използва определено количество натиск, обикновено 4.2 пъти теглото на тялото върху костите на гръбначния стълб и бедрената кост.

Възпозлвай се от БЕЗПЛАТНА сесия в OsteoStrong

Искаме да те поканим да направиш безплатна сесия в нашия център. За нас ще бъде удовослтвие да се запознаем и да изпробваш този иновативен метод!