СКЕЛЕТНА СИЛА

ЗА ДИАБЕТИЦИ

OSTEOSTRONG МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ПРИ ДИАБЕТ ОТ ТИП II

Има множество, добре доказани и безопасни подходи за лечение на диабет тип II и метаболитна дисфункция. За щастие, тези различни подходи могат да се използват поотделно или съвместно един с друг. Когато се разглежда като единична терапия, OsteoStrong е най-добрият в сравнение с другите стандарти за грижа за намаляване на HbA1c (гликиран хемоглобин – дългосрочен маркер за кръвна захар).

СТАТИСТИКА ЗА ДИАБЕТ ТИП II

КОГО ЗАСЯГА ДИАБЕТ ТИП II

Диабет тип II (T2D) и преддиабет, познат още като метаболитна болест, засяга близo 500 000 българи.

РАЗХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Разходите за лечение са около 500 милиона лева годишно.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

40% от хората не знаят, че са носители на болестта, а 70% са неправилно лекувани.

За повече информация относно здравето на костите и диабета

† Повечето оценки на диабета в този доклад не включват разликите между диабет тип 1 и тип 2. Въпреки това, тъй като диабет тип 2 представлява 90% до 95% от всички случаи, представените данни са по-характерни за диабет тип 2 .