НАУКАТА OSTEOSTRONG

КАКВО Е OSTEOSTRONG?

ЗНАЕМ ЧЕ

ЗАЩО РАБОТИ

OsteoStrong е членски клуб и уелнес център за холистично здраве с фокус върху мускулно-скелетното укрепване. Системата включва 4 основни уреда.

Преминаването през четирите уреда в центъра отнема само няколко минути веднъж седмично. Под ръководството на квалифициран терапевт, членовете осъществяват безопасно и контролирано движение на всеки уред, което води до стимулиране на централната нервна система, задействащо процес на остеогенеза или растеж на нова костна тъкан.

Всяки уред измерва направеното усилие и натиск в килограми, кратни на телесното тегло.

 

Данните се записват и на членовете се изпращат доклади, в които се описва напредъка им в края на всяка сесия.

Бифосфонатите обикновено са първата линия на защита за пациенти с диагноза остеопороза. За съжаление, рискът от страничните ефекти може да направи това решение сложно. Досега имаше много малко нефармацевтични опции, базирани на упражнения, които да предлагат значително увеличение на костната плътност по безопасен начин дори за пациентите с най-висок риск. OsteoStrong предлага високоефективна, базирана на доказателства програма за укрепване на опорно-двигателния апарат, която може да се използва като допълнение на фармацевтичното лечение или като превенция.

Най-голям ефект върху здравината на костите има осъществяването на силен натиск върху тях и стотици проучвания потвърждават това, като дори идентифицират минималната доза сила, необходима за растежа на костите, например над 4 пъти телесното тегло за тазобедрената става.

 

За възрастния човек, натискът се свързва с нараняване, следователно възрастните умишлено избягват натиска и по този начин дори тези, които се занимават със спорт, често не успяват да поддържат здравето на костите си.

 

OsteoStrong използва серия роботизирани уреди за лечение на опорно-двигателния апарат, използващи имитация на силен натиск, така че хората да могат да се възползват от въздействието без свързаните с това рискове, предоставяйки по този начин физитерапевтична опция, която няма странични ефекти.

ЗА КОГО Е OSTEOSTRONG?

ВСЯКА 3-ТА ЖЕНА НАД 50 ГОДИНИ ЩЕ СЧУПИ КОСТ

ПОРАДИ ОСТЕОПОРОЗА.

МЪЖ НАД 50 ГОДИНИ Е ПО-ВЕРОЯТНО ДА СЧУПИ КОСТ

ПОРАДИ ОСТЕОПОРОЗА, ОТКОЛКОТО ДА СЕ РАЗБОЛЕЕ ОТ РАК НА ПРОСТАТАТА.

ОТЧИТАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Bone

10 МИНУТИ • 1 ПЪТ СЕДМИЧНО

ОТЧИТАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ РЕЗУЛТАТИ:

КАКВО Е ОСТЕОСТРОНГ?

OsteoStrong е членски клуб и уелнес център за холистично здраве с фокус върху мускулно-скелетното укрепване. Системата включва 4 основни уреда. Преминаването през четирите уреда в центъра отнема само няколко минути веднъж седмично. Под ръководството на квалифициран терапевт, членовете осъществяват безопасно и контролирано движение на всеки уред, което води до стимулиране на централната нервна система, задействащо процес на остеогенеза или растеж на нова костна тъкан. Всяки уред измерва направеното усилие и натиск в килограми, кратни на телесното тегло. Данните се записват и на членовете се изпращат доклади, в които се описва напредъка им в края на всяка сесия.

ЗА КОГО Е ОСТЕОСТРОНГ?

ЗНАЕМ ЧЕ

Бифосфонатите обикновено са първата линия на защита за пациенти с диагноза остеопороза. За съжаление, рискът от страничните ефекти може да направи това решение сложно. Досега имаше много малко нефармацевтични опции, базирани на упражнения, които да предлагат значително увеличение на костната плътност по безопасен начин дори за пациентите с най-висок риск. OsteoStrong предлага високоефективна, базирана на доказателства програма за укрепване на опорно-двигателния апарат, която може да се използва като допълнение на фармацевтичното лечение или като превенция.

ВСЯКА 3-ТА ЖЕНА НАД 50 ГОДИНИ ЩЕ СЧУПИ КОСТ

ПОРАДИ ОСТЕОПОРОЗА.

МЪЖ НАД 50 ГОДИНИ Е ПО-ВЕРОЯТНО ДА СЧУПИ КОСТ

ПОРАДИ ОСТЕОПОРОЗА, ОТКОЛКОТО ДА СЕ РАЗБЕЛЕ ОТ РАК НА ПРОСТАТАТА.

ЗАЩО РАБОТИ

Най-голям ефект върху здравината на костите има осъществяването на силен натиск върху тях и стотици проучвания потвърждават това, като дори идентифицират минималната доза сила, необходима за растежа на костите, например над 4 пъти телесното тегло за тазобедрената става.

 

За възрастния човек, натискът се свързва с нараняване, следователно възрастните умишлено избягват натиска и по този начин дори тези, които се занимават със спорт, често не успяват да поддържат здравето на костите си.

 

OsteoStrong използва серия роботизирани уреди за лечение на опорно-двигателния апарат, използващи имитация на силен натиск, така че хората да могат да се възползват от въздействието без свързаните с това рискове, предоставяйки по този начин физитерапевтична опция, която няма странични ефекти.

ОТЧИТАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ РЕЗУЛТАТИ:

10 МИНУТИ • 1 ПЪТ СЕДМИЧНО

ОТЧИТАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ РЕЗУЛТАТИ:

OSTEOSTRONG - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

OSTEOSTRONG НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ & ДОКЛАДИ