Как да измерваме напредъка си между  две DEXA сканирания?

Изграждането на костите е бавен, постепенен процес. Така че е нормално да се чувствате малко нетърпеливи в очакване да направите следващото DEXA костно сканиране. Но ето нещо полезно. Между сканирането на DEXA за определяне на костната плътност има кръвни тестове, които можете да направите, за да покажете напредъка си. Тези тестове разкриват различни улики за… Continue reading Как да измерваме напредъка си между  две DEXA сканирания?